BYDGOSZCZ JAZZ FESTIVAL - PROGRAM          ARCHIWUM          GALERIA          KONTAKT

 

 

 

   IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

13.10.2017 -  godz. 20.00 - WYSTAWA UCZNIÓW PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IMENIEM LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY - CENTRUM ARTYSTYCZNE ELJAZZ - MŁODZI NA START - SZTUKI WIZUALNE

01.11.2017, godz. 19.00 - WYSTAWA UCZNIÓW PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IMENIEM LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY - TEATR POLSKI

05.11.2017, godz. 18.00 - WYSTAWA UCZNIÓW PAŃSTWOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IMENIEM LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY - FILHARMONIA POMORSKA

 

Prezentowana wystawa jest próbą retrospekcji dorobku artystycznego młodzieży Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Prace zostały wykonane w pracowniach serigrafii i wklęsłodruku. Uczniowie podczas realizacji prac zapoznają się z językiem wypowiedzi graficznej, który ze względu na swój charakter  wymaga realizacji w kolejno zaplanowanych fazach. Formalnym i treściowym poszukiwaniom towarzyszy twórcza swoboda. Techniki graficzne, które uczniowie wykorzystują, dają im różnorodne możliwości warsztatowe. Techniki druku mają zasadniczy wpływ na jakość wykonywanych odbitek graficznych, a pracochłonność wymaga skupienia i uczy dyscypliny pracy. Techniki i dyscyplina warsztatowa nie ograniczają wypowiedzi artystycznej uczniów i ich kreatywności. Zajęcia w pracowniach polegają na indywidualnej pracy i wspieraniu rozwoju ucznia w poszukiwaniach twórczych. Pracownię serigrafii prowadzi Pani Ewa Gordon, pracownią wklęsłodruku opiekuje się Pan Jarosław Nowak – pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki wsparciu dydaktycznemu i merytorycznemu pomagają uczniom osiągać sukcesy w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i osiągnięciami uczniów na naszej stronie internetowej: www.plastyk.bydgoszcz.pl
 

 
Prace prezentują:
 

SERIGRAFIA: 
 

 • Marta Grzywińska
 • Marta Grupińska
 • Aneta Ziomkiewicz
 • Zuzanna Metkowska
 • Dominika Kletkiewicz 
 • Jacek Różański
 • Szymon Kaźmierczak
 • Agnieszka Musiałowska
 • Bartosz Ługowski
 • Filip Dueskau
   
WKLĘSŁODRUK:
 
 • Zuzanna Ryś
 • Joanna Kęsicka
 • Martyna Pestka 
 • Dorota Ścisła 
 • Marta Ostrowska 
 • Sylwester Kluszczyński 
 • Anna Bielawska
 • Marta Kuropatwińska
 • Agata Piątkowska
 • Polina Iliushchenko
 • Alicja Lament
 • Julia Krauze
 • Janina Księska
 • Klaudia Trofimiuk

 

 

01.11.2017, godz. 20.00 - WYSTAWA FOTOGRAFII Kingi Eliasz pt.: W Rytmie Chopina - Eljazz - SZTUKI WIZUALNE

Kinga Eliasz

Zajmuje się fotografią, grafiką, malarstwem i instalacją, nauczyciel akademicki. Urodziła się 29.kwietnia 1973 roku w Toruniu. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy.

Ukończyła Liceum Plastyczne w Bydgoszczy. W 2000 r. zdobyła dyplom w pracowni prof. Wojciecha Bruszewskiego z plastyki intermedialnej oraz aneks z fotografii w pracowni prof. Zdzisława Mackiewicza na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2006 otrzymała dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach1999 – 2002  współpracowała z TVP Oddział w Bydgoszczy w zakresie realizacji grafiki komputerowej oraz oprawy plastycznej programów telewizyjnych. Od roku 2002 zarządza Centrum Artystycznym Eljazz w Bydgoszczy. Zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz teorią z zakresu sztuk wizualnych. W latach 2005-2016 była wykładowcą WSG w Bydgoszczy, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami Kulturoznawstwa oraz Architektury i Urbanistyki. Od roku 2008 pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz w Bydgoszczy, które organizuje międzynarodowe wydarzenia artystyczne: Bydgoszcz Jazz Festival oraz Europejską Akademię Jazzu. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

„W Rytmie Chopina”

Cykl fotografii bezkamerowej pt.: W Rytmie Chopina, przedstawia zapis dźwięku na płaszczyźnie. Proces naświetlania trwał tak długo, jak długo trwa utwór muzyczny, a w tym wypadku zapis czaso-przestrzenny zarejestrowany podczas wykonywania kompozycji Fryderyka Chopina, na partię perkusji. Znaki – ślady odciśnięte na materiale światłoczułym są bezpośrednim „przeniesieniem dźwięku” na obraz plastyczny.

Proces powstawania obrazu w fotografii bezkamerowej stanowi realistyczny zapis fragmentów utworu muzycznego w sposób podobny do procesu jaki towarzyszył powstawaniu pierwszych utrwalonych obrazów z lat 30. XIX wieku w technice dagerotypii, kalotypii, heliografii. U podwalin tych technik leży zjawisko światłoczułości materiałów fotograficznych, na których opiera się zapis czaso-przestrzenny zarejestrowany podczas wykonywania utworów muzycznych.

Technika pozyskiwania obrazu wzięła swoje źródło w chemigramimie i fotogramie gdyż obraz powstawał w wyniku bezpośredniego zetknięcia materiału światłoczułego z substancją, która wchodzi w reakcję z materiałem światłoczułym. W tym wypadku substancją wchodzącą w reakcję jest wywoływacz wcześniej naniesiony na instrumenty muzyczne. Odciśnięty obraz w skali 1:1, powstały  w wyniku bezpośredniego zetknięcia instrumentu z materiałem światłoczułym i w wyniku działania światła stał się negatywem - cliche – verre. Technika odciskania na błonie graficznej i późniejszego powiększania umożliwiła powstanie obrazu zredukowanego do znaków graficznych o dużej dominancie czerni i akcentach bieli, gdzie szarość stanowi tylko moment przejściowy między dwoma plamami. 

Fotografia wykonana bez użycia aparatu fotograficznego w obróbce fotochemicznej bliska jest malarstwu typu action painting,  czyli takiemu, którego założeniem jest sposób malowania spontaniczny, intuicyjny, agresywny, płynący z gestu ręki i ciała. Zarówno w malarstwie z połowy XX wieku, jak i w fotografii istotą jest znaczenie samego procesu, a nie tylko jego produktu finalnego. Proces twórczy jest nieprzewidywalny, a decyzje dotyczące kompozycji są wyborem intuicyjnym. Urszula Czartoryska określiła ten nurt fotografii, jako „kreacjonistyczny” obejmujący twórczość autorów rayogramów, photogrammów, heliografii, heliotypii, wszystkich tych twórców, którzy nie odwołują się do rzeczywistości znanej lecz inspirowanej. Istotną cechą dla otrzymywania obrazów fotochemicznych powstałych bez użycia aparatu fotograficznego jest nieprzewidywalność procesów chemicznych w połączeniu z właściwościami fotoczułymi materiałów. Gest fizyczny, umiejętnie wykorzystujący działanie światła i środków fotochemicznych: utrwalacza i wywoływacza, staje się śladem ekspresji duchowej – radosnym aktem twórczym. Oprócz nieprzewidywalności fizycznych zapis procesu zależny jest również od rodzaju emulsji światłoczułej, ilości naniesionej na podłoże emulsji, rodzaju podłoża, temperatury emulsji i otoczenia, czasu ekspozycji, rodzaju światła, rodzaju materiału wyjściowego, działania na podłoże materii, wreszcie przestrzegania bądź też nieprzestrzegania norm technologicznych. Procesy takie zależą przede wszystkich od bezpośredniej ingerencji podmiotu w proces technologiczny.

W fotografiach bazujących na światłoczułości materiałów fotograficznych i wykonywanych bezkamerowo materializuje się to, co wewnętrzne w naturze i w człowieku tworząc pejzaż wewnętrzny.  Prace powstałe bez użycia aparatu fotograficznego to monotypie stanowiące zapis procesu, który jest niepowtarzalny, to zapis jednej chwili w obrazie fotograficznym.

Obraz taki za pośrednictwem kodu „uporządkowanego wedle pewnych zasad systemu znaków”,  przekazuje informację „nieprzewidywalną kombinację elementów”.